มอเตอร์คอมมาณโด COMMANDO THAILAND
มอเตอร์ประตูรีโมท คอมมานโด

Fiber Optic

บริการ รับเดินสาย Fiber Optic และ เข้าหัว ด้วยเครื่อง Fusion Spicer

Fiber Optic Fusion Spicer

เข้าหัว ด้วยเครื่อง Fusion Spicer ช่วยในการลดค่า Loss และ Reflect


Fiber Optic Pack 1

1 Up Link

 • Media Convertor 1 คู่
 • Patch Cord 3 m. 2 คู่
 • Terminal Box 2 กล่อง
 • SC Adapter Dual 2 หัว
 • Pigtail 4 เส้น
 • ระยะ 100 เมตร ราคา 23,500 บาท
 • ระยะ 200 เมตร ราคา 32,000 บาท
 • ระยะ 300 เมตร ราคา 40,500 บาท
 • ระยะ 400 เมตร ราคา 49,000 บาท
 • ระยะ 500 เมตร ราคา 57,500 บาท

Fiber Optic Pack 2

2 Up Link

 • Media Convertor 2 คู่
 • Patch Cord 3 m. 4 คู่
 • Terminal Box 2 กล่อง
 • SC Adapter Dual 4 หัว
 • Pigtail 8 เส้น
 • ระยะ 100 เมตร ราคา 33,500 บาท
 • ระยะ 200 เมตร ราคา 42,000 บาท
 • ระยะ 300 เมตร ราคา 50,500 บาท
 • ระยะ 400 เมตร ราคา 59,000 บาท
 • ระยะ 500 เมตร ราคา 67,500 บาท

Fiber Optic Pack 3

3 Up Link

 • Media Convertor 3 คู่
 • Patch Cord 3 m. 6 คู่
 • Terminal Box 2 กล่อง
 • SC Adapter Dual 6 หัว
 • Pigtail 12 เส้น
 • ระยะ 100 เมตร ราคา 43,500 บาท
 • ระยะ 200 เมตร ราคา 52,000 บาท
 • ระยะ 300 เมตร ราคา 60,500 บาท
 • ระยะ 400 เมตร ราคา 69,000 บาท
 • ระยะ 500 เมตร ราคา 77,500 บาท

Fiber Optic Pack 4

4 Up Link

 • Media Convertor 4 คู่
 • Patch Cord 3 m. 8 คู่
 • Terminal Box 4 กล่อง
 • SC Adapter Dual 8 หัว
 • Pigtail 16 เส้น
 • ระยะ 100 เมตร ราคา 54,500 บาท
 • ระยะ 200 เมตร ราคา 63,000 บาท
 • ระยะ 300 เมตร ราคา 71,500 บาท
 • ระยะ 400 เมตร ราคา 80,000 บาท
 • ระยะ 500 เมตร ราคา 88,500 บาท

Fiber Optic Pack 5

5 Up Link

 • Media Convertor 5 คู่
 • Patch Cord 3 m. 10 คู่
 • Terminal Box 4 กล่อง
 • SC Adapter Dual 10 หัว
 • Pigtail 20 เส้น
 • ระยะ 100 เมตร ราคา 66,000 บาท
 • ระยะ 200 เมตร ราคา 74,500 บาท
 • ระยะ 300 เมตร ราคา 83,000 บาท
 • ระยะ 400 เมตร ราคา 91,500 บาท
 • ระยะ 500 เมตร ราคา 100,000 บาท

Fiber Optic Pack 6

6 Up Link

 • Media Convertor 6 คู่
 • Patch Cord 3 m. 12 คู่
 • Terminal Box 4 กล่อง
 • SC Adapter Dual 12 หัว
 • Pigtail 24 เส้น
 • ระยะ 100 เมตร ราคา 77,000 บาท
 • ระยะ 200 เมตร ราคา 85,500 บาท
 • ระยะ 300 เมตร ราคา 94,000 บาท
 • ระยะ 400 เมตร ราคา 102,500 บาท
 • ระยะ 500 เมตร ราคา 111,000 บาท

ติดตั้งระบบ Fiber Optic

มีความเสถียรสูง ช่าง และ เครื่องมือ เป็นของทางบริษัทเอง ลดปัญหาความผิดพลาดของงาน
สินค้า คุณภาพมาตรฐานสากล ทุกอุปกรณ์
รับประกันงานติดตั้ง 1ปีเต็ม

อัตรา ค่าบริการ ติดตั้งระบบ Fiber Optic กับทางชัยชนะไอที

รายการ ราคา หมายเหตุ
ค่าแรง 9 – 50 บาท / เมตร ราคา ขึ้นอยู่กับ ระยะทาง และ จำนวนสาย
ค่าสาย 25 – 60 บาท ราคา ขึ้นอยู่กับ ระยะสาย และชนิดของสายตามที่ลูกค้าต้องการ
เข้าหัว โดยเครื่อง Fusion Spicer 180 – 250/ หัว ราคาต่อหัว
Rack mount Fiber Optic 2,xxx ขึ้นไป ราคาต่อตู้ ขึ้นอยู่กับขนาด, ยี่ห้อ
Rack mount 6u 3,xxx ขึ้นไป ราคาต่อตู้ ขึ้นอยู่กับขนาด, ยี่ห้อ
Media Converter , SFP module 1,xxx ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับ หน้างาน , ประเภท และ ยี่ห้อ
อุปกรณ์ อื่นๆ Pigtail, patch cord โทรสอบถาม ขึ้นอยู่กับ หน้างาน และ อุปกรณ์ที่ต้องใช้

หมายเหตุ :
– สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด คิดอัตราค่าเดินทาง กิโลเมตรละ 6 บาท นับจากระยะนอกเขตพื้นที่
– หากต้องค้างคืน มีค่าห้องพัก 800 บาท / คืน
– ราคาดังกล่าวเฉพาะค่าแรงเท่านั้นไม่รวมอุปกรณ์ที่ใช้ และจำกัดความสูงหน้างานไม่เกิน 2 เมตร
– รับประกันคุณภาพงาน 1 ปีเต็ม